TOP RETAILER OF THE MONTH (January 2018 To December 2018) : DIRECT SELLER

August 2018 - Mr. A.Akeb Gani
July 2018 - Mr. Rajibul Hossain A Gazi
June 2018 - Mr. Birendra Kumar
May 2018 - Smt.Rekha Prabhakar More
April 2018 - Mr. Mahabur Tajibur Gazi
March 2018 - Mr. Rajibul Hossain A Gazi
February 2018 - Mr. Rajibul Hossain A Gazi
January 2018 - Mr. Rajiv K Agarwal


TOP RETAILER OF THE MONTH (January 2017 To December 2017) : DIRECT SELLER

November 2017 - Manjula K
October 2017 - Sadguru Enterprises
September 2017 - Nikita Manoj Jadhav
August 2017 - Chhatram Sahu
July 2017 - Gurudatta Medical And Green Pharmacy
June 2017 - Vasant Valku Patil
May 2017 - Sulochana Sakharam Yadav
April 2017 - Ashok Bhiwaji Manmothe
March 2017 - Mahadev R Parua
February 2017 - Gopal G Chendvankar
January 2017 - Nitin Maruti Kelaskar